Styrelsen

Kontakt med styrelsen

Per telefon till respektive eller via mail. Skriv vem det berör i ämnes raden när du mailar till "styrelsen@ofscout.se"

Ordförande

Jonas Toftèn

070-682 16 57

styrelsen@ofscout.se

Vice Ordförande

Astrid Fredholm

070-517 46 26

Kontaktperson: Rover

Sekreterare

Ingrid Ahnlund Rode

070-175 28 35

Kontaktperson: Spårare

Kassör

Anneli Wolgers

070-337 27 39

kassor@ofscout.se

Ledamot, Webbansv.

William Berglin

072-225 77 86

admin@ofscout.se

Ledamot

Alva Eliasson

072-362 15 50

Ledamot

Lie Östborg

073-181 78 02

Kår Utbildnings Ledare (KUL)

Medlemsregistrerare

Suppleant

Jesper Östborg

073-033 38 26

Suppleant

Sven Levin

070-341 74 75

Styrelsens Kalender