Kalendrar

Samling av kalendrar

Nedan finns olika kalendrar. Rubriken ovan kalendern, anger vilka datumen är relevanta för. Dessa kalendrar är tyvärr inte optimerade för att visas på telefon. För visning av kalendrar, använd en dator.

Kårkalender

Nedan finns en kalender som gäller för alla kårens medlemmar.

Styrelsens kalender

Denna kalender har datum som är relevanta för styrelsen, ledare och Funktionärer