Märkesplacering

Märkesplacering på scoutskjortan

På scoutskjortan fäster vi märken för att berätta vad vi gjort, tillhörighet och vilka intressen vi har. I detta dokument finns en detaljerad guide för var de olika märkena ska sitta.

Åldersgruppsmärke

Åldersgruppsmärkena visar vilket åldersgrupp scouten tillhör d.v.s. om scouten är en Spårar-, Upptäckar-, Äventyrar-, Utmanar- eller Roverscout. Förutom namnet på åldersgruppen så finns det en ikon i en specifik färg som symboliserar de olika åldersgrupperna. Märket skall sitta på höger sida på höger ficka.

Patrullmärke

När är en avdelning (t.ex. Spårarscouterna) har många scouter så delas man in i olika patruller. Patrullernas namn är oftast representerade av insekter och djur såsom fjäril, älg och lo men även ibland som fantasivarelser. Oftast löser man sedan problem och går på hajker i dessa patruller. Patrullmärket skall sitta på väster sida på höger ficka.

Förtjänstmärken

För aktiva scouter kan man bli tilldelad förtjänstmärken. Dessa märken placeras ovanför vänster scoutskjorta under förbundsmärket. Vissa av förtjänstmärkena är unika och används därför enbart vid finare tillställningar såsom jubileum och eventuellt vid terminsavslutningar.

Ledarutbildningsbevis

För att bli ledare krävs det att scouten går en eller flera ledarutbildningar. När man fullföljt dessa får man ett märke som bevis på att man gått utbildningen. Ledarutbildningsbevisen placeras på höger sida på vänster ficka, förutom utbildningsbeviset för Treklöver-Gilwell som klassas som förtjänstmärke. Även konfirmationskorset placeras bredvid ledarutbildningsbevisen.

Nationsmärke

På höger arm sitter ett nationsmärke, detta märke visar att vi kommer ifrån Sverige. Märket är format som en halvcirkel och är överdelen i en grupp av tillhörarmärken.

Världsförbundsmärke

Världsförbundsmärket sitter på höger arm mitt mellan nationsmärket och EU-märket. Det finns två olika värdsförbundsmärken, det ena är flickscouternas märke och det andra är pojkscouternas märke.

EU-märke

Det sista i gruppen av tillhörarmärken på höger arm är EU-märket. Detta visar att vi är med i EU. Märket ser ut som en halvcirkel och är underdelen av gruppen.

Arrangemangsmärken

På höger arm under tillhörarmärkena som nämns ovan placeras arrangemangsmärken. Detta är märken som man får i samband med tävlingar, hajker, läger och andra arrangemang. Det finns inga regler för i vilken ordning som de placeras men de flesta brukar placera de finaste märkena högst upp. När ärmen börjar bli full eller att man funderar på att ersätta något märke brukar de märken som plockas av scoutskjortan placeras på en lägerbålsfilt. På så sätt så har man kvar alla märken och kan visa upp dem vid lägerbål.

Kårmärke

Högst upp på vänster arm ca 1 cm ifrån toppen av ärmen placeras kårmärket. Detta är ett tillhörarmärke som visar vilken kår man tillhör. Är man med i flera kårer brukar man placera den kår man tillhör ifrån början högst upp.

Distriktsmärke

Ca 1 cm under kårmärket, på vänster arm, sitter distriktsmärket. Detta tillhörarmärke visa vilket distrikt i Sverige man tillhör. I regel har man bara ett distriktsmärke även om man skulle tillhöra fler kårer som är utspridda i Sverige.

Ställningstagandemärke

En del scouter känner att de har starka drivkrafter för något speciellt, det kan vara att man inte vill dricka alkohol eller att man har tagit ställning till något annat. För att visa det till sina kamrater och andra scouter så sätter man ett märke på scoutskjortan. Märket placeras ca ½ cm under Sjöscoutmärket (om man har ett sådant) på vänster arm.

Deltagandemärke

På vissa avdelningar bygger man upp en termin på ett visst tema, t.ex. att man ska paddla havskajak eller vandra i fjällen. För att minnas detta äventyr brukar scouterna få ett deltagandemärke. Märkena ser olika ut beroende på vilken åldersgrupp tillhör och vilket tema man byggt upp aktiviteterna runt. Deltagandemärken placeras direkt under ställningstagandemärkena på vänster arm.

Bevismärken

För att få använda vassa redskap och delta i aktiviteter som kräver simkunnighet så behöver man bevisa att man har de kunskaper som krävs. När man har visat att man t.ex. kan handskas med kniv eller kan simma 200 meter så får man ett märke som bevis för detta. Har en scout ett knivbevis så vet alla ledare oavsett kår att denna scout kan och får använda kniv. Bevismärken placeras på en horisontell linje straxt under deltagandemärkena på vänster arm.

Intressemärken

Scouting är ett stort område och varje scout är intresserad av olika delar. För att visa att man har lärt sig speciellt mycket inom ett område så får man ett intressemärke. Detta kan vara ett märke som visar att man är duktig på att ta hand om skador eller att man är bra på att laga mat ute i naturen. Intressemärkena placeras under bevismärkena på änster arm. Det finns många olika intressemärken och det finns inga regler i vilken ordning de ska sitta men de flesta placerar märken som man är extra stolt över högst upp.